Önemli Tarihler

Katılım tarihleri(dijital görsel ve Form 1 gönderimleri) 1 Şubat - 27 Nisan 2022
İlk değerlendirme    28 Nisan 2022
İlk değerlendirme sonuçlarının  açıklanması 29 Nisan 2022
İlk değerlendirmede ilan edilen eserlerin orijinallerinin gönderimi 29 Nisan - 15 Mayıs 2022
İkinci değerlendirme ve sonuçların açıklanması 18 Mayıs 2022
Sergi açlışı ve ödül töreni    25 Mayıs 2022
Sergi süresi  25 Mayıs - 20 Haziran 2022
>